پرنده جزیره ای
پرنده جزیره ای
شانه به سر
شانه به سر
زیرو رو آفتاب گردان
زیرو رو آفتاب گردان
ماگ گلدار
ماگ گلدار
پرنده حکاکی شده
پرنده حکاکی شده
پرنده حکاکی شده
پرنده حکاکی شده
ساگار
ساگار
نمایشگاه اتاق بازرگانی تهران
نمایشگاه اتاق بازرگانی تهران
نمایشگاه ملی صنایع دستی 95
نمایشگاه ملی صنایع دستی 95
جاعودی زیر سیگاری گیوه
جاعودی زیر سیگاری گیوه
هفت سین مدل چهار برگی پیچک
هفت سین مدل چهار برگی پیچک
هفت سین مدل کاسه برگی
هفت سین مدل کاسه برگی
1450855087997
1450855087997
1451543020461
1451543020461
IMG_1113
IMG_1113
کاسه قو سرامیکی
کاسه قو سرامیکی
20151001_092934
20151001_092934
bird luster
bird luster
20151101_084615
20151101_084615
پروژه نقش برجسته رستوران هتل اسکان الوند تهران
پروژه نقش برجسته رستوران هتل اسکان الوند تهران
100_1669
100_1669
IMAG0535
IMAG0535
31
31